ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

()()()()() பிதுக்கப்படாத பற்பசை ()()()()()

என்
ஜன்னல் கிராதியில்
நீ மறந்து வைத்துவிட்டுப்போன
நினைவொன்று உட்கார்ந்திருக்கிறது

ஆயிமாயிரமாய் முளைத்திருக்கிற
அதன் பற்கள் யாவும்
பாதிக்குமேல் தேய்ந்து போயிருக்கின்றன

இவ்வளவு நாளாக அது
உன் அழுக்குகளைக் கொப்பளித்துத் துப்ப
பேருதவியாக இருந்திருக்கக் கூடும்

மறுபடியும் நீ அழுக்கேறியதை
உணர்ந்த கணத்தில்
நினைவுக்குத் திரும்பி
உனதறைகளில் தேடியிருப்பாய்
இந்த நினைவை

ஒரு குறுஞ்செய்தியில் நான்
உனக்கு உறுதிபடுத்திவிட்டேன்
இந்த நினைவைப்பற்றியும்,
அது என் ஜன்னல் கிராதியில்
உட்கார்ந்திருக்கும் அழகுபற்றியும்..

மறுமுறை நீ
வரும்வரை அழுக்குகளின் கனவின்
பசித்திருக்கும் அதை
பத்திரப்படுத்தி வைக்கும்
பெரும் பொறுப்பில்
அழுக்காகிக் கொண்டிருக்கிறேன்
இப்போது நான்

பிப்  22 2014

கருத்துகள் இல்லை: