ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

உறக்கம் 
ஒரு கண்ணாடி வளையல்... 
இவ்விரவு, இந்தப்பாய்
இந்த வலி
பெண்ணின் 
மென்கரமாக்குகின்றன 
என் உடலை..

ஆக் 2 2013
---
ஊத ஊத
உப்பி உப்பி
வண்ணங்கள் விரிய
பலூனாகி
வெடிக்கும் நினைவை
வேடிக்கைப் பார்ப்பதல்லால்
வேறென்ன காண்பாய் 
குழந்தாய்.
ஜீ 27 2013 

கருத்துகள் இல்லை: