ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

பைன் ஆப்பிள் என்னும் அவன்

)()()()() பைன் ஆப்பிள் எனும் அவன் ()()()()()

நீங்கள் அவனுக்கு
பைன் ஆப்பிள் எனப் பெயர் சூட்டி
பைனாப்பிள் என விளித்ததும்
பைன் ஆப்பிள் ஆகி விடுகிறான் அவன்

உங்களின் குரல் திசை வழியில் நடந்து
உங்களை வந்தடையும் போது
அவன்
அழுகிப்போவதிலிருந்து
தப்பித்துக் கொள்கிறான்

காற்றின் பெருவெளியில்
அதிகாரத்தின் கூர்மை பூசிய
ஒரு சொல்லைக் கொண்டு
அவனது சொரசொரப்பான மேல்த்தோலைச்
சீவி விடுகிறீர்கள் நீங்கள்

இப்போது
மஞ்சள் நிறச் சாம்பலாக
இருக்கும் அவன்
உண்ணத் தகுந்தவனாகிறான்
உங்களுக்கு

வட்டமாக அல்லது நெட்டையாக
உங்கள் விருப்பப்படி
அவனைக்
கூறு போட்டுக் கொள்கிறீர்கள்

துண்டுகளாகிவிட்ட
அவன் மேல்
மிளகாய்ப் பொடியைத் தடவும்போது
உங்கள் நாவில்
எச்சில் சுரப்பதைத் தடுக்கவே முடியாது

சாறு வழிய
அவனைத் தின்று தீர்த்தபடி
உங்கள் பயணத்தைத் தொடர்கிறீர்கள்

நீங்கள் நுகராதபோதும்
கழுவிக்கொண்ட
உங்கள் கைகளிலிருந்து
வாசனையாய்க் கசிந்துகொண்டிருக்கிறான்
பைன் ஆப்பிள் என்னும் அவன்

கருத்துகள் இல்லை: