ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

காதல்

இந்த வெளிச்சம் 
உன் மீதான காதலை
நிறைவேறாத அன்பை
தெளிவான நேசத்தை
சின்னஞ்சிறு பிரியத்தை
எங்கும் பரவிய 
இருளென காட்சிப்படுத்துகிறது
ஜன் 15 2014
-------

நீ 
கடிதமெழுதியிருக்கிறாய் எனக்கு. 
அது காதலை சுமந்து வந்திருக்கிறது. 
எழுத்துகள் யாவும் 
முத்தங்களாயிருக்கின்றன.
இப்படிக்கு எனுமிடத்தில் நீ இருந்தாய். 
அன்புள்ள எனுமிடத்தில் நானிருந்தேன்.
முகவரி எழுதுமிடத்தில் 
அரசாங்க முத்திரையிருந்தது. 
கடிதமோ கிழிந்திருக்கிறது.
ஜன் 6 2014
-----------
 தொங்கும் 
தண்டவாளத் துண்டு 
மணியொலிக்க, 
ஆரவாரமாகிற ஓர் அந்தி, 
உன்னைப்போலவே இருக்கிறது

கருத்துகள் இல்லை: