ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

பறி

அகன்ற வெளி தான்
யானையின் உடம்பு
இந்த ஒற்றை மரத்தைத்
தும்பிக்கை என்பேன்
உடம்பைக் கிழித்துத் 
தும்பிக்கை மீதமரும் 
பறவையொரு பழம்
நான் 
பழம் பறிக்கத் தான் வந்தேன்.
14 அக் 2013

கருத்துகள் இல்லை: