ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

பறவை

உயரத்தில்
வெகு உயரத்தில் 
பறவையாகவேப் பறந்தது அது. 
கீழே இறங்க இறங்க
பெயர் தேடுகிறேன்
தன் பெயரை
தானே அறியாத பறவைக்கு.
அக் 19 2013

கருத்துகள் இல்லை: