ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

ஹைக்கூ

ஜன்னலோரம் நான்
நிலவற்ற இரவு 
மின்னல் மின்னல்

மழைக் கிறுக்கனின் 
தொணதொணப்பு 
இவ்விரவை உறங்க விடவில்லை

மனம் ஒரு குரங்கு.
மனம் ஒரு நாய்.
மனம் ஒரு தேள்.
மனம் ஒரு தேனீ.
மனம் ஒரு சிலந்தி. 
மனம் ஒரு குருவி. 
மனம் ஒரு குயில். 
மனம் ஒரு...... 

கருத்துகள் இல்லை: