ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

சருகுகளின் மலை

()()()()() சருகுகளின் மலை ()()()()()

சென்ற முறை
உனக்குள் நான் பயணப்பட்டபோது
இவ்வளவு சருகுகள் இருக்கவில்லை

உனக்கென கருகொண்டு
என் தோளுரசி கொஞ்சிப் போன
மேகத்தின்
வெவ்வேறு முகங்களில்
ஒன்று கூட தென்படவில்லை
இப்போது

சோம்பல் மிகுதியில்
இணையின் தலை கோதி
கூடிக் களித்த மந்திகள்
உன் பிளந்த நிலத்தில்
ஒரு சோற்றுப் பொட்டலத்திற்காய்
ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன

கூடுகள் தெரியுமளவிற்கு
வற்றிப்போன வேங்கை மரத்தின்
அடிவேரில்
என் இளைப்பாறுதல்
தாகத்தின் நிழலற்று பரிதவிக்கிறது

ஒலிகளால் உன்னை நிரப்பிய பறவைகளின்
மெல்லிறகுகள்
காற்று வெளியில் பறந்து திரிவதைக் கண்ணுற்று
சர்க்கஸ் கூடார கைத்தட்டல்களைச் சிந்துகிற
வெடித்த மனம் வாய்க்கவில்லை
எனக்கின்னும்

கீழிருந்து கொண்டுவந்த
தண்ணீர் பாட்டிலின் மூடி திறந்து
மேலிருக்கும் உன் பூமியில் கொட்டும்போது
உண்டாகும் இவ்வோசையைக் கேட்டு
ஏமாந்துவிடாதே

இது மழையில்லை

கருத்துகள் இல்லை: