ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

காக்கையிரவு

மிகக் கடுமையாகவே 
இருக்கிற மழைக்குப் 
பின்னான வெயிலாய் 
விரவியிருக்கிறாய் 
என்னைச் சுற்றி
8 அக் 2013
--------

 
கவ்வுதலும்
கவ்வப்படுதலும் 
பற்களின் கூர்மையில் ஒழுகும் 
துயரென்கிறாய். 
குட்டியை இடம் மாற்றும் 
தாய்ப்பூனையைக் 
கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான்
7 அக் 2013

 
சிறுதுண்டு இரவென 
அமர்ந்திருந்தது காகம். 
ஒரு கல் வீச, 
சிறகுகள் முளைத்துப் 
படபடக்கிறது 
இரவு
7 அக் 2013

கருத்துகள் இல்லை: