ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

நினைவுச் சட்டை

நினைவு 
உரித்துப்போட்ட சட்டை
 மனக்கிளையில் அசைகிறது.
பார்க்க பயமாயிருக்கிறது
அதுவே.
------
தண்டவாளங்களாகத் தடதடக்கின்றன
இரண்டு கண்களும். 
தூரத்தில் கூடிக்குவியும் புள்ளியை 
 பார்வையெனும்போது, 
அங்கே ஒரு இரயில் 
கூவிச் செல்கிறது
--------
தாழப் பறந்து
தட்டான் தலை மோத
நடுங்கும் குளம். 

கருத்துகள் இல்லை: