ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

()() சிக்கிச் சிக்கி ()()

மூன்று பட்டாம்பூச்சிகளும் 
நான்கைந்து தட்டான்களும்
அலைகின்ற இவ்வெளியில் 
சிக்கிச் சிக்கிச் சிக்கி
சிக்கிலாகிறது
என் பார்வை

கருத்துகள் இல்லை: