ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

() தாகம்()

வெறும் நான்கே 
எழுத்துகளாகச் 
சுருங்கி மிதக்கிறது கப்பல்.. 
நானோ விரிந்து விரிந்து 
கடலாகிறேன். அக் 23 2013

கருத்துகள் இல்லை: