ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

()தேடாதே()

தயவுசெய்து
மண்டையை உடைத்துக்கொண்டு
தேடாதே

அப்படியொன்றும்
இருக்கப்போவதில்லை

இந்தக் கவிதையில்

கருத்துகள் இல்லை: