ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

மிகக் கனமாக
தொம்மென்றிருக்கிறது
யானையின்
ஆசிர்வாதம்

கருத்துகள் இல்லை: