ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

() அது ()

எல்லோரும் தரிசிக்க 
அழுக்குகள் அப்பி
ஆடைகளின் தேவையற்று
ஊரெங்கும் சுற்றித்திரியும்
பைத்தியத்தின் நிர்வாணமாய் 
உன்மீது உருவாகியிருக்கிறது 
அது.

கருத்துகள் இல்லை: