ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

மீள்

வெகுநேரமாய் உட்கார்ந்திருக்கும்
பச்சை வெட்டுக்கிளியில்
குத்தி வைத்திருக்கிறேன் பார்வையை
ஒரு தவ்வுதல் தேவையாயிருக்கிறது 
இந்தக் கணத்தை மீட்டெடுக்க..

கருத்துகள் இல்லை: