ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

எறும்புகள் பற்றிய
சொற்கள் சிலவற்றை
வரிசைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன்
அவை சாரைசாரையாய் 
நகரத் தொடங்குகின்றன
இப்போது 
ஒரு பாதை கிடைத்திருக்கிறது 
எனக்கு
 ஜீ 26 2013
---------
பாருங்கள்.. 
இரவை விட
இருளை விட
அந்த மலை 
எவ்வளவு இருட்டாய் இருக்கிறது
பாருங்கள்..
ஜீன் 21 
-------
கேள்விக்குறியை 
தலைகீழாகத் திருப்பி வைத்த பிறகு
சொற்களை மாட்டித் 
தொங்கவிட 
வசதியாயிருக்கிறது
ஜீன் 21 2013 

கருத்துகள் இல்லை: