ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

கடிகார முள்

கடிகாரத்தில் 
குத்தியிருந்த 
முட்களை 
பிடிங்கிப் போட்டுவிட்டேன்
காலத்தின் காயம் 
ஆறிக்கொண்டிருக்கிறது.
மே27 2013
--------
 
நான் தொலைந்துதான் 
போய்விட்டேன் போல. 
வீட்டையே சல்லடையாக்கி 
அலசிய பின்னும் 
அகப்படவில்லை மூக்குக்கண்ணாடி. 
முதலில் என்னைத் தான் தேட வேண்டும் 
யாருக்கும் தெரியாமல் 
எனக்கும் தெரியாமல்
மார்ச் 29

கருத்துகள் இல்லை: