வெள்ளி, 6 ஜூலை, 2012

பிறவிப்பயன்

சாய்ந்திருக்க முடியாதெனில்
பயனேதுமில்லை
ஏணியாக இருந்தும்

கருத்துகள் இல்லை: