திங்கள், 9 ஜூலை, 2012

நீயும், கடிகாரமும்

1. உன்னை மையப்புள்ளியாகக் கொண்டு
முட்களை முடுக்கிவிட்டிருக்கிறது
கடிகாரம்
முட்களின் முனைகள்
காலமாகிக்கொண்டிருக்கின்றன

2. மணி பார்ப்பதாய்ச்சொல்லி
அடிக்கடி மணிக்கட்டில்
பார்த்துக்கொள்கிறாய்
உனக்காகவே துடித்துக்கொண்டிருக்கும்
இன்னொரு இதயத்தை

3. ஓடாமல்
மௌனமாய் நின்றிருக்கிறது
கடிகாரம்

உனது விரல்களுக்கு
எந்த நொடியில்
கற்றுத் தரப்போகிறாய்
கடிகாரத்தை முடுக்கிவிட

4. நீ இறந்த காலமா
எதிர்காலமா
என்றறியாத கடிகாரமொன்று
முட்களைச் சுழற்றிக்கொண்டிருக்கிறது
நிகழ்காலத்தைக் காட்டிகொண்டு

5. நீ கொடுத்த
முட்களைக் கொண்டுதான்
மணிகாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது
கடிகாரம்

கருத்துகள் இல்லை: