வெள்ளி, 6 ஜூலை, 2012

இயல்பு

என்ன சொல்லி என்ன
இரும்புதான்
துரு பிடிக்கிறது

கருத்துகள் இல்லை: