செவ்வாய், 10 ஜூலை, 2012

நீயும், குடையும்

1. குடையைப்
பிடித்திருக்கிறாய் நீ

குடைக்குப்
பிடித்திருக்கிறது
உன்னை

2. மழையிலா?
வெக்கையிலா?
எப்போது விரிப்பாய்
உனது கைப்பைக்குள்
இருக்கும் குடையை

3. மடக்கி வைத்த
குடையின் கைப்பிடியில்
ஒட்டியிருக்கும்
உள்ளங்கை ரேகைகள்
உனது இறுக்கத்தைக்
காட்டுகின்றன

4. கண்களிடமிருந்து தப்பித்து
உனது தலைக்குமேல்
கம்பீரமாய் நிற்கிறது
குடை

பார்வையிலிருந்து தப்பமுடியாமல்
உனது பாதங்களில் விழுந்துகிடக்கிறது
அதன் நிழல்

5. பூப்போட்ட

அந்தச் சின்னக் குடைதான்
மழை ஊசிகள்
உன்னைக் குத்திவிடாமல்
காப்பாற்றுகிறது

கருத்துகள் இல்லை: