திங்கள், 9 ஜூலை, 2012

நீயும், புறாவும்

1. உனது கண்கள் வீசும் இரையைக்
கொத்தித் தின்ன
 உனது வாசலில்
காத்திருக்கிறது
ஒரு புறா

2. சிறகுகளிருந்தும்
பறந்து போகாமல்
உன் பாதங்களை
முத்தமிட்டபடி கிடக்கிறது
உன்னால் கவனிக்கப்பட்டு
உன்னால் பராமரிக்கப்பட்டு
உன்னால் வளர்க்கப்பட்ட
புறாவொன்று

3. நீ தொட்டுத் தடவும்பொழுதெல்லாம்
சிலிர்த்துக்கொள்கிற
அந்தப் புறாவிடம் தான்
விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது
உனது விரல்களைப் பற்றி

4. இந்தப் புறாவின்
சிறகுகளுக்கு வானம்
அலகுகளுக்கு பூமி
இளைப்பாறுதலுக்கு மரம்
இருப்பதற்கு
உனது புறாக்கூண்டு

5. உனது காலடிச்சத்தம் கேட்டும்
பறக்காமலிருக்கிறது
ஒரு புறா

பறக்காமலிருப்பதைப் பார்த்தும்
பிடிக்காமலிருக்கிறாய்

நீயதை

கருத்துகள் இல்லை: