திங்கள், 9 ஜூலை, 2012

நீயும், பலூனும்

1.கையில் பலூனோடு
திருவிழாவையே
வாங்கி விட்ட
மகிழ்ச்சியோடு செல்கிறாய்

2. தளர்ந்துகிடந்த பலூன்
நீ ஊத ஊத
விரிந்து விரிந்து
இறுகிக்கொள்கிறது

3. உன் பிரிவின்
கோடைக்காலமிது

வெப்பத்தால்
காற்று விரிவடையுமென்பது
தெரியுமா உனக்கு?

4. வெடித்துவிடுமென்ற அச்சத்தில்
கையிலேயே வைத்திருக்கிறாய்
பலூனை

ஊதுவாயென நம்பி
உனது உதடுகளையேப்
பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது
அது

5. உனது நுரையீரல் தீண்டிய
காற்றைச் சுமந்தபடி
உயரமாகிக்கொண்டிருக்கிறது
நீ நழுவ விட்ட
பலூனொன்று

கருத்துகள் இல்லை: