செவ்வாய், 10 ஜூலை, 2012

நீயும், நத்தையும்

1. இந்த ஓராயிரம் மலைகளில்
கடைசி மலையின் உச்சியில்
நீ இருக்கிறாய்
என்பதறியாத நத்தையொன்று
உன்னைத்தேடி
முதல் மலையில்
ஊர்ந்தபடி
ஏறத்தொடங்கியுள்ளது

2. விரல்களால் முத்தமிடுவாயென
உணர்வுக்கொம்புகளை
நீட்டிக்கொண்டிருக்கிறது
மருதாணிச்செடியில்
ஒரு நத்தை

இலை பறித்துக்கொண்டிருக்கும்
உனது பத்து உதடுகளும்
சிவக்கப்போகிறது
சற்று நேரத்தில்

3. உன்னெதிரே
ஊர்ந்து வருகிற நத்தையைப் பார்க்க
தலைகுனிந்து
வெட்கத்தைத்
துணைக்கு அழைத்துக்கொள்கிறாய்

4. சூரியக் கதிர் சுடும்போதெல்லாம்
உனது நினைவுக் கூட்டுக்குள்
சுருண்டு கொள்கிறது
அந்த நத்தை

5. குடிப்பெயர்ச்சியாகி
போகிறாய் நீ
வேறு வீட்டிற்கு

இடப்பெயர்ச்சியாகி
போகிறது நத்தை
அதே கூட்டோடு

கருத்துகள் இல்லை: