ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

மர்மத்தின் உதடுகள்

உரசிய தீக்குச்சியின்
வெளிச்சத்தில் தேடுகிறேன்
இருளில் கிடக்கும்
உனது விளக்கை

எண்ணெயும் திரியும்
இருக்கின்றனவா
உனதந்த புன்னகையில்

கருத்துகள் இல்லை: