ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

சாலச் சிறந்தது எதுவெனில்
எனக்குள் இருக்கும்
உன்னைக் கொல்வதைவிட
உனக்குள் இல்லாத
என்னைக் கொல்வதுதான்

கருத்துகள் இல்லை: