ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

நேற்று

மறுபடியும்
பிறக்க முடியாதெனத்
தெரிந்த பின்னும்
செத்துப்போவானேன்

கருத்துகள் இல்லை: