ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

இராக்கனவு

உன் கை தவறி
விழுந்து நொறுங்கிய கண்ணாடி
என் இரவு

சிதறிய நட்சத்திரத் துண்டுகள்
ஒவ்வொன்றிலும்
உன் முகம்

இருள் குடித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்
நான்

கருத்துகள் இல்லை: