ஞாயிறு, 24 ஜூன், 2012

ஹைகூ

சாலைச் சிறுபள்ளம்
மழைக் கருணையில் ஓய்வெடுக்க
வீழ்ந்த மின்கம்பம்

கருத்துகள் இல்லை: